برگزاری جشن نیمه شعبان دبیرستان روشنگران

بازدید دانش آموزان از نمایشگاه هنرستان روشنگر
29 تیر 1400
برگزاری کلاس های تابستانی دبیرستان روشنگران
29 تیر 1400

برگزاری جشن نیمه شعبان دبیرستان روشنگران

بیا برای فرج روز و شب دعا کنیم
دل امام خویش را ز خود رضا کنیم
عزیز فاطمه، مهدی(ع) دلش پر ز خون است
بیا که بهر خدا از خدا حیا کنیم

برگزاری جشن نیمه شعبان و تولد تعدادی از دانش آموزان عزیزمان در دبیرستان روشنگران دوره اول منطقه 4

گالری تصاویر