برگزاری جشن میلاد حضرت رسول اکرم (ص) در دبیرستان دخترانه روشنگران