بازدید در کارگاه آموزشی مهندسی بافت رویان

آماده سازی دبیرستان روشنگران برای دهه فجر
28 تیر 1400
کلاس تشریح زیست نهم
28 تیر 1400

بازدید در کارگاه آموزشی مهندسی بافت رویان

بازدید در آزمایشگاه تخصصی مهندسی بافت و مواد پیشرفته پژوهشگاه رویان شرکت در کارگاه های ویژه پایه هشتم .

نام کارگاه ها:

  • کارگاه چاپ زیستی
  • کارگاه بیوحسگر ها
  • کارگاه آموزش دارو رسانی
  • کارگاه مهندسی بافت

گالری تصاویر