24 آبان 1400

کارگاه تشریح چشم گاو

کارگاه آموزشی تشریح چشم کارگاه آموزشی تشریح چشم گاو درآزمایشگاه دبیرستان دوره اول روشنگران، با اهداف: -آشنایی دانش آموزان با قسمت های مختلف چشم و مکان […]