گردهمایی مشاوران و مدیران مجتمع آموزشی روشنگران

قدردانی اولیا و دانش اموزان پذیرفته‌شده در کنکور۱۴۰۲ از مدیریت روشنگران
24 مهر 1402

دبیرستان روشنگران با هدف ارتقاء سطح توانمندی و کیفیت آموزشی مشاوران اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزشی ،با محوریت مهارت افزایی در حوزه مشاوره، برنامه‌ریزی و ارتباط موثر با دانش آموزان و والدین با رویکرد ویژگی نسل‌ها نموده است.
هیئت موسس مجتمع آموزشی روشنگران بر این باور است که تفاوت‌های فردی ارزشمند است و باید به طرز مناسبی درک و شناسایی و به کار گرفته شوند،تا بتواند به معیار اثر بخشی مبدل گردد به همین منظور جلسات هم افرایی درقالب کار تیمی به صورت مستمر در این مجموعه برگزار می گردد.