کارگاه زیست شناسی سلولی مولکولی
12 شهریور 1401
کنکور ۱۴۰۲ در یک نگاه
28 آذر 1401

دبیرستان روشنگران منطقه ۴ در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ همانند سال های گذشته موفق به کسب رتبه اول امتحانات نهایی پایه دوازدهم در رشته ریاضی و تجربه بین مدارس دولتی و غیردولتی شده است.
بی شک‌
این موفقیت حاصل استراتژی روشنگران شامل هدفمندی برنامه ریزی و نظم در اجرای تک تک ا عضای این مجموعه می باشد .
این مهم را به خانواده روشنگران تبریک عرض می نماییم.