کسب مقام اول امتحانات نهایی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

کارگاه تشریح چشم گاو
24 آبان 1400
هفته پژوهش
7 دی 1400
خبر :کسب مقام اول امتحانات نهایی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

خبر :کسب مقام اول امتحانات نهایی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

دبیرستان دخترانه روشنگران همانند سال های گذشته توانست در امتحانات نهایی سال تحصیلی ۱۳۹۹_۱۴۰۰ در دو رشته ریاضی و تجربی مقام اول را کسب نماید .
به همین جهت ریاست محترم منطقه از مدیریت مجموعه مدارس روشنگران «سرکار خانم بیگدلی آذری» تقدیر و تشکر به عمل آوردند.
با آرزوی موفقیت برای خانواده روشنگران