مقام اول المپیاد ریاضی آمریکا Purple Comet
15 تیر 1401
کسب مقام اول امتحانات نهایی
7 آذر 1401

گروه علمی پژوهشی دبیرستان روشنگران با همکاری پژوهشگاه رویان امسال نیز طبق روال سالهای گذشته با هدف آشنایی دانش آموزان با رشته تجربی ،محیط های آزمایشگاهی و تقویت روحیه پرسشگری پژوهشگری با تاکید بر کار گروهی اقدام به برگزاری کارگاههای زیست شناسی در گرایش سلولی و مولکولی نموده است .
دانش آموزان در این کارگاه ها با انجام فعالیتهای عملی از یادگیری مباحث علمی لذت می برند تا به درک بهتری از مفاهیم برسند این کارگاه ها به مدت ۵ هفته در تابستان ۱۴۰۱ با عناوین :
۱.سلول های بنیادی
۲.خون شناسی
۳. آشنایی با حیوانات آزمایشگاهی
۴. مهندسی بافت
۵. ژنتیک
در آزمایشگاه دوره اول متوسطه روشنگران منطقه ۴ برگزار گردید و در پایان برای تمامی شرکت کنندگان گواهی حضور صادر گردید.