مقام اول المپیاد ریاضی آمریکا Purple Comet
15 تیر 1401

گروه علمی پژوهشی دبیرستان روشنگران با همکاری پژوهشگاه رویان امسال نیز طبق روال سالهای گذشته با هدف آشنایی دانش آموزان با رشته تجربی ،محیط های آزمایشگاهی و تقویت روحیه پرسشگری پژوهشگری با تاکید بر کار گروهی اقدام به برگزاری کارگاههای زیست شناسی در گرایش سلولی و مولکولی نموده است .
دانش آموزان در این کارگاه ها با انجام فعالیتهای عملی از یادگیری مباحث علمی لذت می برند تا به درک بهتری از مفاهیم برسند این کارگاه ها به مدت ۵ هفته در تابستان ۱۴۰۱ با عناوین :
۱.سلول های بنیادی
۲.خون شناسی
۳. آشنایی با حیوانات آزمایشگاهی
۴. مهندسی بافت
۵. ژنتیک
در آزمایشگاه دوره اول متوسطه روشنگران منطقه ۴ برگزار گردید و در پایان برای تمامی شرکت کنندگان گواهی حضور صادر گردید.

ثبت نام آزمون ورودی 1400