پذیرفته شدگان مرحله اول المپیاد دانش آموزی

کسب عنوان کشوری برترین مدرسه پژوهشی
9 اسفند 1400
رتبه اول جشنواره فرهیختگان جوان
8 خرداد 1401

پذیرفته شدگان المپیاد ریاضی

آدرینا ملک زاهدی – آرمیتا ذکائی – النا اتابکی – آوا علی محمدی – آوین بیات – بهار نصیری – حنانه میرزایی – دنیا امینی مقدم – رستا ساوه دورودی – شمیم افشاری – سیده فرینا بنی طبا – صبا سپاسی – مرضیه حسینی

هستی مهدیان – هلیا رحیمی چیمه

پذیرفته شدگان المپیاد علوم

النا اتابکی – النا فرامرزی – بهار نصیری – زهرا اویس – زهرا عسگری – سارینا سادات هاشمی – سحر عباسی – سیده باران موسوی – فاطمه شاه بهرامی – مبینا علی میرزایی – نارین خواجه علی