برگزاری جشن هفتهمین سالگرد تاسیس دبیرستان روشنگران