مناسبت های تاریخی

در واقع دستيابي به اهداف و آرمانهاي تربيتي از نگرانی هاي اصلي هر نظام آموزشي به خصوص نظام آموزش و پرورش در جمهوري اسلامي ايران است. موسسين دبيرستان دخترانه روشنگران از ابتدا توجه ويژه اي به اين بخش تربيتي داشته اند و بستر تحقق استراتژي آموزشي خود را در عملي کردن اهداف فرهنگي و پرورشي مي دانند. حقيقتا اگر جو فرهنگي موجود در مدرسه مناسب و متناسب بر معيارهاي فرهنگي جامعه اسلامي ما نباشد، متعالي ترين تمهيدات و راهكارهاي آموزشي نيز كم اثر و يا بي اثر خواهد شد .

گالری ویدیویی
<

گالری تصاویر