مقام اول المپیاد ریاضی آمریکا Purple Comet

رتبه اول جشنواره فرهیختگان جوان
8 خرداد 1401
کارگاه زیست شناسی سلولی مولکولی
12 شهریور 1401

المپیاد ریاضی آمریکا Purple Comet یک آزمون بین المللی است که به صورت تیمی و رقابتی در گروهای 2 تا 6 نفره برگزار می‌شود. این آزمون مخصوص دانش آموزان مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان طراحی شده که از سال 2006 (1385) هر سال در سراسر کشورهای جهان برگزار می‌شود. سوالات این آزمون به زبان انگلیسی طراحی می‌شود، دانش آموزان روشنگران‌موفق به کسب رتبه اول در این المپیاد علمی شدند .