مشاورین دبیرستان روشنگران چه کسانی هستند ؟

بررسی اثر بخشی تقویت حافظه فعال بر توانایی ریاضی دانش آموزان
2 تیر 1400
چگونه انتخاب می كنيم؟
2 تیر 1400

مشاورین آموزشی دبیرستان روشنگران چه کسانی هستند ؟

توانایی در برقراری روابط اجتماعی و ارتباط موثر با دانش آموزان اولیاء و دبیران است.

پایبندی به ارزشها و اصول انسانی و اجتماعی.

اشراف و آگاهی به رشته و دروس مربوطه.

برقراری یک ارتباط خوب و صمیمی و در عین حال راهبردی با دبیران.

دلسوزی، مهربانی و انعطاف پذیری به موقع.

رازداری

قاطعیت و مدیریت فرصت ها.

درک متقابل دانش آموزان و اولیاء.

تسلط در برنامه ریزی و هدایت دانش آموزان.

پشتکار در پیگیری مداوم و مستمر از فعالیت تحصیلی دانش آموزان.

تقویم اجرایی دانش آموزان به صورت هفتگی بررسی می شود تا ضمن دقت در میزان و کیفیت مطالعات درسی انجام شده ، افزایش و یا کاهش تلاش های دانش آموزان و نظم مورد نظر در اجرای برنامه ها را بررسی نمایند . پس از آن نظرات مشاوره ای خود را کتبا در تقویم اجرایی هر فرد ثبت می نمایند.

نمرات ماهانه دانش آموزان خود را در تقویم اجرایی ثبت نموده ، و میزان اثر بخشی تلاش ها و برنامه های اجرا شده و مشاوره های انجام گرفته را رصد می نمایند . سپس در جلسات آموزشی ماهانه به اطلاع اولیاء می رسانند.

در طی جلسات ماهانه آموزشی ، پرونده اطلاعاتی مبنی بر مطالعات روزانه دانش آموزان و ثبت ریز نمرات به صورت روزانه و هفتگی از کلیه دروس عمومی و تخصصی توسط مشاورین تهیه و در اختیار اولیاء قرار می گیرد تا به صورت جزئی نیز از وضعیت تحصیلی فرزند خود مطلع گردند.

طی تماس های مکرر با منزل هر دانش آموز توسط مشاورین آموزشی و ضعیت ، مشکلات و نقاط ضعف و قوت دانش آموز و علل آن را به همراه اولیاء بررسی و درصدد رفع مشکلات بر می آیند.

هر ماه جلسات هم اندیشی مشاورین آموزشی با حضور مدیریت دبیرستان جهت گزارش و تبادل نظر و بهبود کیفیت آموزشی برگزار می گردد.

مشاورین به نتایج آزمون ها بسنده نکرده و مکررا وضعیت تحصیلی و رفتاری دانش آموزان را از طریق مربیان جویا شده و گاهی نیز در کلاس های درسی حاضر می گردند تا نحوه پاسخگویی دانش آموز به سوالات را مشاهده نمایند.

مشاورین طی بررسی های فوق الذکر و یافتن نقاط ضعف دانش آموزان سعی در بر طرف نمودن مشکلات می نمایند. مراحل رفع موانع پیشرفت عبارتند از : مشاوره شخصی با دانش آموز : مشاوره با اولیاء و تبادل نظر با مشاور روانشناسی جهت جمع بندی مسائل و ارائه راهکارهای مناسب در خصوص اصلاح وضعیت مطالعه ، تمرکز ، تغذیه دانش آموز ، ایجاد شو مناسب داخل خانواده و …

مشاورین پل ارتباطی اولیاء ، دانش آموزان با مربیان و مشاور روانشناسی نیز می باشند و مشکلات مربوطه را بررسی راهکار مناسب را ارائه می نمایند.