مسابقه ریاضی آمریکا Purple Comet

گالری تصاویر

رامیسا اسحاقی، عسل نجاری، ملینا رحمتی، مهرانا قرمز چشمه، سایه منظوری، آندیا ابراهیمی
هستی خالقی ،مهتاب اسمعیل بیگی ، آرشیدا فدایی، نیوشا فرهی ،فرشته فکور ، ملیکا رنجبر
دیانا دهقانی، کیمیا طبرزدی، روژینا اطهری، شاران بوربور، پرنیا اکبری، پرنیا میرانی نژاد
صهبا شویدی، مدیسا منتظری، ستایش ولی لو، مهنا خدیری، ملیسا خدایاری، ساینا یوسفی
نیلا نجاتی، غزل فراهانی ،دینا کهتری، الینا افشار، یگانه خرازی، فرنوش تاکی
آیناز کدیور، غزل گودرزی ،ملینا کوشکستانی، سارا رحمان خواه ،نیکی نادری، آنیتا خوش طینت
ثنا رضاییان ،مهدانا احمدی ،آرشیدا کریمان، ملینا رضایی، پرنیان نجارزاده، آریانا شاه میرزایی
رستا ساوه درودی، مه یاس مدنی، رها ابراهیمی، پارمیس شیری، سارا محبی ،سودا بیات
کیمیا سادات حریری ، پرنیان حیدری نیا، ملینا ارباب زاده، یلدا زندی، پارمیس همتی، هلیا میقانی
مریم علایی موسوی ،آیدا آهنگری ،درسا فرج زاده طهرانی، هلیا ناصر اسلامی ،تیام دوستی جم، بهار ابوترابی
پایه هفتم
پایه هشتم
پایه نهم