دبیرستان روشنگران پس از شرکت در این مسابقات توانست رتبه دوم را کسب کند.