برگزاری راهپیمایی 9 دی توسط دانش آموزان دبیرستان روشنگران دوره اول