برگزاری تولد دانش آموزان آبان ماهی در دبیرستان دخترانه روشنگران