تقدیر ریاست آموزش و پرورش منطقه 4 از طرح برگزیده دانش‌آموزان دبیرستان روشنگران در هفتمین جشنواره نوجوان خوارزمی

جشنواره ملی مهندسی مکانیک
برگزاری جشنواره ملی دانش آموزی مهندسی مکانیک بیوسیستم در مرداد 1400
17 شهریور 1400
کارگاه مجازی حفظ سلامت2
برگزاری کارگاه مجازی آموزش خانواده
4 مهر 1400

تقدیر ریاست آموزش و پرورش منطقه 4 از طرح برگزیده دانش‌آموزان دبیرستان روشنگران در هفتمین جشنواره نوجوان خوارزمی