بزرگداشت روز آتش نشان در دبیرستان روشنگران

برگزاری اردوی سورتمه تهران
29 تیر 1400
روز تغذیه سالم درس علوم پایه هفتم
29 تیر 1400

بزرگداشت روز آتش نشان در دبیرستان روشنگران

شعله های سرکش و خشمگین و سوزان را فرو می نشانی با دنیایی از دلهره. همه روز و شبت را با آتش، پنجه می افکنی تا هیچ خانواده ای، شبی را بی خانه پلک نبندد.
 
پیشانی تو را می بوسم که خط های سرنوشت بسیاری از انسان ها به پیشانی تو گره خورده است.

گالری تصاویر