برگزاری کلاس های آزمایشگاهی در دبیرستان روشنگران دوره اول