برگزاری جلسه هدایت تحصیلی ویژه پایه نهم در دبیرستان دخترانه روشنگران.