برگزاری نمایشگاه کتاب روشنگران
28 تیر 1400
اردوی جاجرود دیماه 96
28 تیر 1400

برگذاری جشن ولادت پیامبر اکرم (ص)

امشب سخن ازجان جهان بایدگفت / توصیف رسول(ص) انس و جان باید گفت
در شـــــام ولادت دو قــطب عالم / تبریک به صــاحب الزمان (عج) باید گفت . . .