برگزاری جشن تولد دانش آموزان عزیز دبیرستان دخترانه روشنگران در تابستان سال 1398