برگزاری جشن تولد دانش آموزان آذر ماهی و شب یلدا

برگزاری جشن ولادت حضرت محمد (ص) و جشن تولد دانش آموزان آبان ماهی
29 تیر 1400
نمایی از مدرسه جدید
29 تیر 1400

برگزاری جشن تولد دانش آموزان آذر ماهی و شب یلدا

برگزاری جشن تولد دانش آموزان آذر ماهی و شب یلدا در دبیرستان روشنگران دوره اول

امشب چه طولانی، ولی عاشقانه و پرنور است. شب روشن پر امیدی است که باید در ازدحام نگاه های مهربان بنشینیم و لبخند را به خوبی بدانیم. بنشینیم نفس هامان را با هم یک دل کنیم و خاطرات سرشار را از میان سینه هامان بیرون بریزیم تا خانه ها روشن شود. شمع ها را امشب کنار شب نشینی سرور، با شعله نوازش دل برافروزیم. سفره ها را از مائده دعای خیر پر کنیم و در جیب های یکدیگر نقل و نبات مهر بریزیم. سر بلند کنیم به سمت ستاره ها. بوسه برای آسمان برکت خیز زندگی بفرستیم و آواز زمستانه ای برای آغاز فصل تازه بخوانیم؛ آوازی به رنگ و رونق حیات راستین. لبخند بزنیم. شب همچنان ادامه دارد.

گالری تصاویر