برگزاری مراسم هفته دفاع مقدس
29 تیر 1400
بزرگداشت روز آتش نشان در دبیرستان روشنگران
29 تیر 1400

برگزاری اردوی سورتمه تهران

رفتن به اردو میتواند هم به دانش آموزان نشاظ دهم و هم استرس و فشار درس را از آن ها دور کند و دبیرستان روشنگران به این موضوع بسیار اهمیت می دهد.

متن سربرگ خود را وارد کنید