آزمون ریاضی IMC برای پایه هفتم , هشتم , نهم در روز 5 شنبه مورخ 96/12/17 ساعت 8 الی 10 صبح در دبیرستان روشنگران برگزار شد .