انجمن ها

انجمن‌های دبیرستان روشنگران با محورهای زیر برگزار می‌گردد:

1 . انجمن اولیا و مربیان

2 . انجمن‌های علمی

3 . شورای دبیران

4 . شورای دانش آموزی

 

 

گالری ویدیویی

گالری تصاویر