ويژگي هاي معلم خوب چیست ؟
2 تیر 1400
برگزاری نمایشگاه کتاب روشنگران
28 تیر 1400

هدفمندی

تعیین هدف انگیزه و فعالیت و محرک انسان برای تلاش و کوشش و در نهایت رشد و بالندگی است و اساسا انجام پذیرش هر کاری بدون تعیین هدف و درنظر گرفتن علت غایی امکان ندارد . باید به دانش آموزان بیاموزیم که برای رسیدن به نقطه معینی در آینده از هم اکنون چه هدفی را دنبال کنند . باید بدانند به کجا می خواهند برسند و در این راه چه مسائلی را پیش رو خواهند داشت باید بتوانیم آینه روشنی را با مثبت گرایی و روشن بینی به فرزندانمان نشان دهیم، ضروری است آنها بیاموزند ، برای دست یابی به اهدافشان چه بکنند، چه راه هایی را بپیمایند و چگونه مسائلشان را حل کنند . اساس موفقیت داشتن هدف است.

برنامه ریزی

برنامه ریزی ضروری ترین عامل جهت نیل به آرزوهای بلند زندگی است . پس باید با برنامه ریزی تلاشمان را در جهت رسیدن به هدف بهینه کنیم . در عین حال بر این باوریم که هر برنامه بدون در نظر گرفتن عوامل دانش آموز مدرسه ، معلم و اولیاء در اجرا بی نتیجه است.

نظم در اجرا

نظم و انضباط یعنی توانایی وادار کدرن خودتان به انجام کاری که باید در زمان معین انجام بدهید ، چه مایل به انجام آن کار باشید و چه نباشید. بهترین برنامه ریزی در صورت عدم اجرا با بدترین برنامه برابر است . لذا نظم و انضباط و نظارت مستمر بر اجرای دقیق برنامه و برنامه ریزی های حساب شده کم نداریم. آنچه مغفول مانده است همانا نظم و انضباط در اجرای برنامه هاست.

با اجرای دقیق برنامه های تعیین شده (تقویم آموزشی) و تقسیم کار :

  1. کنترل و نظارت دقیق
  2. ارتباط اولیاء با معلمین و مدرسه
  3. تقویم مسعولیت پذیری دانش آموز
  4. ارزیابی دانش آموز از خود
  5. هماهنگی کامل با معلم
  6. پیگیری و رفع مشکلات درسی
  7. ایجاد صمیمیت با دانش آموز

به موفقیت خواهیم رسید.