اردو ها

اهداف اردو:

1.  ایجاد بستر مناسب برای تمرین یک زندگی دسته جمعی منبعث از ارزشهای اسلامی

2.  تقویت و تحکیم بنیه اعتقادی،اخلاقی جوانان و نوجوانان

3.  کسب تجربه در زمینه های مختلف اجتماعی،اخلاقی و فرهنگی

4.  کمک به فرایند اجتماعی شدن و ارتقاء مهارتهای اجتماعی

5.  گسترش و تعمیق مهارتهای فردی و ارتقای سطح هوشیاری و قدرت درک و دریافت شرکت کنندگان

گالری ویدیویی

اردوی تفریحی قزوین

اردوی تابستانی

اردو کاشان پاییز ۱۴۰۱

اردو پایان سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

گالری تصاویر