اردوی جاجرود دیماه 96
28 تیر 1400
اردوی جاجرود پایه هشتم نهم سال 96
28 تیر 1400

اردوی دانش آموزان پایه هشتم

اردوی دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان روشنگران دوره اول منطقه 4

روز شنبه مورخ 96/10/23 لغایت یکشنبه مورخ 96/10/24 اردوی فرهنگی تفریحی به اردوگاه روزبه واقع در جاجرود ویژه دانش آموزان پایه هشتم و نهم دبیرستان روشنگران برگزار می گردد .