بوی مهر، بوی مهربانی، بوی لبخند،

 
بوی درس و مدرسه و شوق کودکانه در پیاده روها،
 
بوی نمره های بیست،
 
بوی دفتر حساب و مشق های ناتمام،
 
بوی دوستی و محبت…
 
پاییز با خود شور می آورد و قاصدکها خبر بازگشایی مدارس می دهند،
 
درختان آماده می شوند تا با شوق، برگهای رنگارنگشان را
 
چون کاغذهای رنگی بر سر کودکانی که مشتاقانه به مدرسه می روند بریزند
 
و سارها بر شاخه های انبوه درختان صف کشیده اند،
 
تا آوازهای گرمشان را بدرقه کنند