برگزاری جشن تولد دانش آموزان روشنگران
2 مرداد 1400
اردوی همگانی اردوگاه شهید باهنر
2 مرداد 1400

آزمایشگاه هفتم دوره اول

گالری تصاویر