آزمایشگاه رویان

دانش آموزان در آزمایشگاه رویان دانسته های تئوری خود را در مباحث زیست و مهندسی بافت وطب ترمیمی با انجام آزمایش های متعدد با کمک متخصصین این امور تحقیق می نمایند .

 

گالری تصاویر